Loading...
Връщане и подмяна 2019-02-13T12:30:56+00:00
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

Моля, да се запознаете с тях, преди да направите покупка.

Връщането на продукт ,закупен от уебсайта се извършва в срок от 14 дни след закупуването му за сметка на купувача.
Купувачът има право да откаже поръчка, което се осъществява в рамките на 1 час след закупуването и, чрез телефонно обаждане на посоченият номер или на посоченият емайл адрес.
Купувачът има право да откаже поръчката в случай на повреда при транспортиране или дефект на продукта.
Стоката се връща на продавача единствено в същият вид, в който е била при получаването и заедно с касовият бон и всички принадлежности към нея (етикети, аксесоари) , както и без следи от използване, захабяване, перилни препарати, скъсване, парфуми.
Върната поръчка за сметка на продавача се смята за нарушаване на общите условия на уебсайта.
В случай на отказана поръчка, сумата се възстановява от продавача в 14 дневен срок от датата на отказването.
Условията и сроковете за връщане са съобразени със Закона за защита на потребителите.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Чл. 9 (1) Потребител, поръчал стока от магазина, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
(2) Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Чл.10 Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Чл. 11 ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа, чийто разноски са за сметка на купувача.

Чл. 12 След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.
Чл. 13. Рекламации се приемат, както следва:

По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.
2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на купувача.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

– стоката не е използвана;

– опаковката й е запазена;

– запазена е касовата бележка или фактурата;

Чл. 14. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 36 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.